Fryderyk Chopin Dziela Wszystkie Complete Works 1810-1960 [20 CD Box Set] 2005

Download Now

Fryderyk Chopin - Dziela Wszystkie (Complete Works 1810-1960) [20 CD Box Set] (2005)
Fryderyk Chopin - Dziela Wszystkie (Complete Works 1810-1960) [20 CD Box Set] (2005) (LOSSLESS & MP3)
Year of release: 2005 | Quality: FLAC (Image+.cue)/MP3 | Bitrate: lossless/320 kbps | Total time: 19:58:02 min | Total size: 4,4 Gb/2,7 Gb
Genre : Classical | Label: Polskie Nagrania Muza


Seria p?倅towa Dzie?俛 Wszystkie Fryderyka Chopina w nagraniu wybitnych polskich artyst??w istnieje ju?? 45 lat. Powstawa?俛 w latach 1959-1961, by uczci??150-lecie urodzin Najwi?檏szego Polskiego Kompozytora. Intencj??wydawcy kolejnej wersji "Dzie??wszystkich" jest, by tych dwadzie?沜ia p?倅t, zamkni?檛ych w jednym, niezajmuj?cym zbyt wiele miejsca na p?倅towej p???俢e - pude?俴u, sta?俹 si??dobrem dost?檖nym dla wszystkich. Cho??okre?沴enie "lektura obowi?zkowa", nie zawsze dobrze si??kojarzy, to nie przesadzajmy - kto w ko?刢u, jak nie Chopin jest naszym muzycznym wieszczem! "Z?俹ta Seria" udost?檖niana tu w wersji kompaktowej, w szacie graficznej nawi?zuje do pierwszego wydania. Przez ostatnich 45 lat zd???y?俛 ona si??ukonstytuowa??w ?泈iadomo?沜i kilku ju?? pokole??Polak??w i r??wnie?? odbiorc??w z zagranicy. Dla wielu z nas jest to powr??t wspomnieniami do lat szkolnych, gdy w programie nauczania istnia??przedmiot dzi??zapomniany - wychowanie muzyczne; gdy temat lekcji "Chopin i jego muzyka" by??realizowany z wykorzystaniem p?倅t w?俛?沶ie ze "Z?俹tej Serii". Dla wielu pozostaje to do?泈iadczeniem jedynym. By??mo??e r??wnie?? i z tego kr?檊u pochodz??odbierane przez nas sygna?倅, ??e Pa?剆two oczekuj??na tak??publikacj?? Warto?沜iow?? funkcjonaln??i - r??wnie?? gdy idzie o cen??- dost?檖n??

==CDs==

CD1 - Z Wielkich Tradycji Pianistyki Polskiej
CD2 - Sonaty (I)
CD3 - Sonaty (II)
CD4 - Walce
CD5 - Preludia
CD6 - Etiudy
CD7 - Koncerty
CD8 - Polonezy (I)
CD9 - Polonezy (II)
CD10 - Nocturny (I)
CD11 - Nocturny (II)
CD12 - Utwory Z Orkiestr??br />CD13 - Utwory Kameralne
CD14 - Ronda
CD15 - Drobne Utwory
CD16 - Scherza / Impromptus
CD17 - Mazurki (I)
CD18 - Mazurki (II)
CD19 - Ballady
CD20 - Pie?沶i

??br />CD1 - Z Wielkich Tradycji Pianistyki Polskiej
Ignacy Jan Paderewski
1. Polonaise es op.26/2 (1930)
2. Mazurka fis op.59/3 (1924)
Aleksander Micha???owski
3. Mazurka a op.67/4 (1910)
4. Waltz Des op.64/1 (1910)
Jozef Hofmann
5. Nocturne Fis op.15/2 (1935)
6. Waltz As op.42 (1935)
Ignacy Friedman
7. Nocturne Es op.55/2 (1936)
8. Mazurka cis op.41/4 (1930)
9. Etude c op.10/12 (1931)
10. Etude C op.10/7 (1931)
Maurycy Rosenthal
11. Etude Ges op.10/5 (1930)
12. Mazurka G op.67/1 (1930)
Raul Koczalski
13. Waltz Es op.18 (1939)
Zofia Rabcewiczowa
14. Waltz cis op.64/2 (1932)
15. Mazurka cis op.63/2 (1932)
Jerzy Zurawlew
16. Waltz Des op.64 (arranged by Aleksander Micha???owski) (1955)
Jerzy ??midowicz
17. Mazurka F op.68/1 (1948)
18. Prelude G op.28/3 (1948)
Artur Rubinstein
19. Polonaise fis op.44 (1936)
20. Mazurka E op.6/3 (1939)
Witold Malcuzy???ski
21. Etude E op.10/3 (1949)
22. Mazurka C op.24/2 (1951)

CD2 - Sonaty (I)
Sonata C-Moll Op. 4
1.Allegro Maestoso
2.Minuetto. Allegretto
3.Larghetto
4.Finale. Presto
Sonata G-Moll Op. 65
5.Allegro Moderato
6.Scherzo. Allegro Con Brio
7.Largo
8.Finale, Allegro
Maria Wi?俴omirska - piano (1-8), Kazimierz Wi?俴omirski - cello (5-8)

CD3 - Sonaty (II)
Sonata B-Moll Op. 35
1.Grave. Doppio Mov.
2.Scherzo
3.Marche Funebre. Lento
4.Finale. Presto
Sonata H-Moll Op.58
5.Allegro Maestoso
6.Scherzo. Molto Vivace
7.Largo
8.Finale. Presto Non Tanto
Jan Ekier

CD4 - Walce
1.Es-Dur Op. 18
2.As Dur Op. 34 Nr 1
3.A-Moll Op. 34 Nr 2
4.F-Dur Op. 34 Nr 3
5.As-Dur Op. 42
6.Des-Dur Op. 64 Nr 1
7.Cis-Moll Op. 64 Nr 2
8.As-Dur Op. 64 Nr 3
9.As-Dur Op. 69 Nr 1
10.H-Moll Op. 69 Nr 2
11.Ges-Dur Op. 70 Nr 1
12.F-Moll Op. 70 Nr 2
13.Des-Dur Op. 70 Nr 3
14.A-Moll (Bez Opusu)
15.Es-Dur (Bez Opusu)
16.E-Moll (Bez Opusu)
17.E-Dur (Bez Opusu)
18.As-Dur (Bez Opusu)
19.Es-Dur (Bez Opusu)
Regina Smendzianka

CD5 - Preludia
Preludia Op. 28
1. C-Dur
2.A-Moll
3.G-Dur
4.E-Moll
5.D-Dur
6.H-Moll
7.A-Dur
8.Fis-Moll
9.E-Dur
10.Cis-Moll
11.H-Dur
12.Gis-Moll
13.Fis-Dur
14.Es-Moll
15.Des-Dur
16.B-Moll
17.As-Dur
18.F-Moll
19.Es-Dur
20.C-Moll
21.B-Dur
22.G-Moll
23.F-Dur
24.D-Moll
25.Preludium Cis-Moll Op. 45
26.Presto Con Leggierezza As-Dur Op. Posth.
Halina Czerny-Stefa?剆ka (1-24), Boles?俛w Woytowicz (25),
Barbara Hesse-Bukowska (26)

CD6 - Etiudy
12 Etiud Op. 10
1.Nr 1 C-Dur
2.Nr 2 A-Moll
3.Nr 3 E-Dur
4.Nr 4 Cis-Moll
5.Nr 5 Ges-Dur
6.Nr 6 Es-Moll
7.Nr 7 C-Dur
8.Nr 8 F-Dur
9.Nr 9 F-Moll
10.Nr 10 As-Dur
11.Nr 11 Es-Dur
12.Nr 12 C-Moll
12 Etiud Op. 25
13.Nr 1 As-Dur
14.Nr 2 F-Moll
15.Nr 3 F-Dur
16.Nr 4 A-Moll
17.Nr 5 E-Moll
18.Nr 6 Gis-Moll
19.Nr 7 Cis-Moll
20.Nr 8 Des-Dur
21.Nr 9 Ges-Dur
22.Nr 10 H-Moll
23.Nr 11 A-Moll
24.Nr 12 C-Moll
Trois Nouvelles Etudes
25. F-Moll
26.Des-Dur
27.As-Dur
Boles?俛w Woytowicz

CD7 - Koncerty
Koncert E-Moll Op. 11
1.Allegro Maestoso
2.Romance. Larghetto
3.Rondo. Vivace
Koncert F-Moll Op. 21
4.Maestoso
5.Larghetto
6.Allegro Vivace

Halina Czerny-Stefa?剆ka (1-3)
Regina Smendzianka (4-6)
Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra - Witold Rowicki

CD8 - Polonezy (I)
Polonezy Bez Opusu
1.G-Moll
2.B-Dur
3.As-Dur
4.Polonez Gis-Moll
5.Polonez B-Moll
6.Polonez Ges-Dur
Polonezy Op. 71
7.D-Moll
8.B-Dur
9.F-Moll

Ludwik Stefa?剆ki (4-6,9), Halina Czerny-Stefa?剆ka (1-3, 7-8)

CD9 - Polonezy (II)
1.Andante Espinato I Wielki P.Es-Dur Op.22
Polonezy Op. 26
2.Cis-Moll
3.Es-Moll
Polonezy Op. 40
4.A-Dur
5.C-Moll
6.Polonez Fis-Moll Op. 44
7.Polonez As-Dur Op. 53
8.Polonez-Fantazja As-Dur Op. 61
Halina Czerny-Stefa?剆ka - piano
Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra
Witold Rowicki - conductor (1)

CD10 - Nocturny (I)
Nokturny Op. 9
1.B-Moll
2.Es-Dur
3.H-Dur
Nokturny Op. 15
4.F-Dur
5.Fis-Dur
6.G-Moll
Nokturny Op. 27
7.Cis-Moll
8.Des-Dur
Nokturny Op. 32
9.H-Dur
10.As-Dur
Nokturny Op. 37
11.G-Moll
12.G-Dur
Henryk Sztompka (1-3, 7-9), Zbigniew Drzewiecki (4-6)
Jan Ekier (11,12)

CD11 - Nocturny (II)
Nokturny Op. 48
1.C-Moll
2.Fis-Moll
Nokturny Op. 55
3.F-Moll
4.Es-Dur
Nokturny Op. 62
5.H-Dur
6.E-Dur
Nokturny Bez Opusu
7.E-Moll
8.C-Moll
9.Cis-Moll
10.Berceuse Des-Dur Op. 57
Jan Ekier(1-6), Zbigniew Drzewiecki (7,9)
Lidia Grychto???wna (8),Regina Smendzianka (10)

CD12 - Utwory Z Orkiestr??br />1.Wariacje B-Dur Op. 2
2.Wielka Fantazja Na Tematy Polskie A-Dur
3.Rondo A La Krakowiak F-Dur Op. 14
4.Andante Spianato I Wielki P.Es-Dur Op.22

W?俛dys?俛w K?檇ra (1-3), Halina Czerny-Stefa?剆ka (4)
Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra - Witold Rowicki

CD13 - Utwory Kameralne
Trio G-Moll Op.8
1. Allegro Con Fuoco
2.Scherzo
3.Adagio Sostenuto
4.Finale. Presto
5.Introdukcja I Polonez C-Dur Op. 3
6.Grand Duo Concertant E-Dur
W?俛dys?俛w Szpilman - piano (1-6), Tadeusz Wro?眘ki - violin (1-4), Aleksander Ciecha?眘ki - cello (1-4),
Halina Kowalska - cello (5,6)

CD14 - Ronda
1.Rondo C-Moll Op. 1
2.Rondo A La Mazur F-Dur Op. 5
3.Rondo Es-Dur Op. 16
4.Rondo C-Dur Op. 73
5.Allegro De Concert Op. 46
Ludwik Stefa?剆ki (1-4), Halina Czerny-Stefa?剆ka (4), Barbara Hesse-Bukowska (5)

CD15 - Drobne Utwory
1.Bolero A-Moll Op. 19
2.Tarantela As-Dur Op. 43
3.Wariacje B-Dur Op. 12
4.Wariacje Na Temat Pie?沶i Der Schweitzerb
5.Wariacje A-Dur
6.Wariacje E-Dur Nr 6 Z Hexameronu
7.3 Ecossaises Op. 72
8.Cantabile B-Dur
9.Kontredans Ges-Dur
10.Moderato E-Dur Feuille D'album
11.Marche Funebre C-Moll
12.Largo Es-Dur
13.Fuga A-Moll
Lidia Grychto???wna (1,5)
Regina Smendzianka (2,7)
Barbara Hesse-Bukowska (3,4,6,13)
Halina Czerny-Stefa???ska (8-12)

CD16 - Scherza / Impromptus
Scherza
1.H-Moll Op. 20
2.B-Moll Op. 31
3.Cis-Moll Op. 39
4.E-Dur Op. 54
Impromptus
5.Fantaisie-Impromptu Cis-Mol op.66
6.As-Dur Op. 29
7.Fis-Dur Op. 36
8.Ges-Dur Op. 51
Lidia Grychto???wna

CD17 - Mazurki (I)
Mazurki Op. 6
1.Fis-Moll
2.Cis-Moll
3.E-Dur
4.Es-Moll
5.C-Dur
Mazurki Op. 7
6.B-Dur
7.A-Moll
8.F-Moll
9.As-Dur
Mazurki Op. 17
10.B-Dur
11.E-Moll
12.As-Dur
13.A-Moll
Mazurki Op. 24
14.G-Moll
15.C-Dur
16.As-Dur
17.B-Moll
Mazurki Op. 30
18.C-Moll
19.H-Moll
20.Des-Dur
21.Cis-Moll
Mazurki Op. 33
22.Gis-Moll
23.C-Dur
24.D-Dur
25.H-Moll
Mazurki Op. 41
26.E-Moll
27.H-Dur
28.As-Dur
29.Cis-Moll

Henryk Sztompka - piano

CD18 - Mazurki (II)
Mazurki Op. 50
1.G-Dur
2.As-Dur
3.Cis-Moll
Mazurki Op. 56
4.H-Dur
5.C-Dur
6.C-Moll
Mazurki Op. 59
7.A-Moll
8.As-Dur
9.Fis-Moll
Mazurki Op. 63
10.H-Dur
11.F-Moll
12.Cis-Moll
13.Mazurek A-Moll Dla E. Gaillarda
14.Mazurek A-Moll Notre Temps
Mazurki Op. 67
15.G-Dur
16.G-Moll
17.C-Dur
18.A-Moll
Mazurki Op. 68
19.C-Dur
20.A-Moll
21.F-Dur
22.F-Moll
Mazurki Bez Opusu
23.B-Dur
24.G-Dur
25.D-Dur
26.B-Dur
27.C-Dur
28.As-Dur
Henryk Sztompka - piano
[????????????????????????]
CD19 - Ballady
Ballady
1.G-Moll Op. 23
2.F-Dur Op. 38
3.As-Dur Op. 47
4.F-Moll Op. 52
5.Fantazja F-Moll Op. 49
6.Barkarola Fis-Dur Op. 60
Jan Ekier (1-4,6), Jerzy ?籾rawlew (5)

CD20 - Pie?沶i
1. Moja pieszczotka
2. Pose???
3. Piosnka litewska
4. Wiosna
5. Zyczenie
6. Nie ma czego trzeba
7. ??liczny ch???opiec
8. Leci li?沜ie z drzewa
9. Pier?沜ien
10. Dwojaki koniec
11. Gdzie lubi
12. Dumka
13. Czary
14. Melodia
15. Wojak
16. Precz z moich oczu
17. Smutna rzeka
18. Narzeczony
19. Hulanka
Stefania Woytowicz ??? soprano (1-8)
Andrzej Bachleda ??? tenor (9-19)
Wanda Klimowicz ??? piano


Buy Premium Account From My Download Links And Get Resumable Support & SUPER Fastest speed
Uploadable.ch
http://www.uploadable.ch/file/KzfmxhHhCmbu/ChopDziela320.part1.rar
http://www.uploadable.ch/file/hW9DCqtDGvsq/ChopDziela320.part1.rar
http://www.uploadable.ch/file/9DRcggHj47mN/ChopDziela320.part2.rar
http://www.uploadable.ch/file/RpV4adScS7ZM/ChopDziela320.part2.rar
http://www.uploadable.ch/file/TTZWMC3eNZef/ChopDziela320.part3.rar
http://www.uploadable.ch/file/wkZ3h72J7kBh/ChopDziela320.part3.rar
http://www.uploadable.ch/file/PENXbFVDRe5N/ChopDziela320.part4.rar
http://www.uploadable.ch/file/83JNGjVRcb7x/ChopDziela320.part4.rar
http://www.uploadable.ch/file/7aKqDu3dTbVU/ChopDziela320.part5.rar
http://www.uploadable.ch/file/fQ6sDTbEMxds/ChopDziela320.part5.rar
http://www.uploadable.ch/file/BJAacwATKUbg/ChopDziela320.part6.rar
http://www.uploadable.ch/file/QMNT2Q8eNgAq/ChopDziela320.part6.rar
http://www.uploadable.ch/file/rMK8jRy8tFEE/ChopDzielaLOS.part1.rar
http://www.uploadable.ch/file/hWAY8PKxmMK4/ChopDzielaLOS.part1.rar
http://www.uploadable.ch/file/YKHjyKkTpJnX/ChopDzielaLOS.part2.rar
http://www.uploadable.ch/file/S6CtNCzRkAVU/ChopDzielaLOS.part2.rar
http://www.uploadable.ch/file/teKPwZHmEwND/ChopDzielaLOS.part3.rar
http://www.uploadable.ch/file/XZsFFKteUHhN/ChopDzielaLOS.part3.rar
http://www.uploadable.ch/file/W9hgrXc5rmdD/ChopDzielaLOS.part5.rar
http://www.uploadable.ch/file/Cp5W4Cy4VSSA/ChopDzielaLOS.part5.rar

Nitroflare.com
http://www.nitroflare.com/view/qOe8PEgg8/chopdziela320.part1.rar
http://www.nitroflare.com/view/zbgj5MQ1y/chopdziela320.part2.rar
http://www.nitroflare.com/view/cXQjdIeNr/chopdziela320.part3.rar
http://www.nitroflare.com/view/eO7z8yzPe/chopdziela320.part4.rar
http://www.nitroflare.com/view/Zy6sYXFNk/chopdziela320.part5.rar
http://www.nitroflare.com/view/L4zlTFEOD/chopdziela320.part6.rar
http://www.nitroflare.com/view/eWGf2zmiA/chopdzielalos.part1.rar
http://www.nitroflare.com/view/vJ7gUIgC3/chopdzielalos.part2.rar
http://www.nitroflare.com/view/TgBaM9GmB/chopdzielalos.part3.rar
http://www.nitroflare.com/view/9lw47QrSk/chopdzielalos.part5.rar
Direct Download

Tags: Dziela, Chopin, Wszystkie, Complete, Fryderyk
Big Fish Audio The Electronica And Dubstep Collection Free Download Trackback Rk Rsfeg | Kof Climax Emu | Blouisses Theme Ohia Rk Rs x Rk Rsw | Billy Raise And Tea | Manual Of Hack Open Wifi Using Backtrack r Rk Rsg Kpi | Autograss Max | Free Licence Key For Simatic Manager S V | Akvis Plugins Suite | Torrent The Plete Fection Lossless | En Windows Build X Torrent | Public Notes Normal Version Login Rsadam Rk Rsrzyw Rayhzbs | Install Mobi Temple Run kb Game | Os X Mavericks Iso Download Rsadabgx | Adobe Cc Smart Blocker | Windows Enterprise Keys | Free Video Animal Sex Rk Rsu Ul | Free Full Bryan Adams Greatest Hits Album Download | Urban Redline | Sonakshi Sinha Dirty Wallpapers | Daleide Dld Indiana Jones And The Temple Of Doom Hindi Dubb Ed Mkv

Fryderyk Chopin Dziela Wszystkie Complete Works 1810-1960 [20 CD Box Set] 2005 Download via Hotfile Rapidshare Fileserve Megaupload & FileSonic, Fryderyk Chopin Dziela Wszystkie Complete Works 1810-1960 [20 CD Box Set] 2005 free torrent downloads included crack, serial, keygen.


Add comments

Your Name:
Your E-Mail:

Security Code:
Include security image CAPCHA.
update code
Insert Code: